White Ant

2017

Drama

White Ant (2017) downloadWatch Now

Synopsis

Cast

Kang Ren Wu Picture
Kang Ren Wu as Bai Yide
Aviis Zhong Picture
Aviis Zhong as Tang Junhong
Tai-Yan Yu Picture
Tai-Yan Yu as Hu Yilan (Ms Lan)
Alina Fang-Ting Picture
Alina Fang-Ting as Lu Peiyi
Wei-Jie Hu Picture
Wei-Jie Hu as Gu Jiahao
720p.WEB
875.9 MB
1280*720
Chinese
N/A
March 17, 2017
1 hr 35 min
P/S 0 / 0