Tora-san's Salad-Day Memorial

1988

Comedy

Tora-san's Salad-Day Memorial (1988) downloadWatch Now

Synopsis

Director

Cast

Kiyoshi Atsumi Picture
Kiyoshi Atsumi as Torajiro Kuruma
Chieko Baisho Picture
Chieko Baisho as Sakura
Hiroko Mita Picture
Hiroko Mita as Yuki
Toshinori Omi Picture
Toshinori Omi as Shigeru
1080p.Blu 720p.Blu
1.66 GB
1920*1080
Japanese
N/A
December 24, 1988
1 hr 40 min
P/S 0 / 0
917.29 MB
1280*720
Japanese
N/A
December 24, 1988
1 hr 40 min
P/S 0 / 0