Tora-san, the Good Samaritan

1971

Comedy

Tora-san, the Good Samaritan (1971) downloadWatch Now

Synopsis

Director

Cast

Kiyoshi Atsumi Picture
Kiyoshi Atsumi as Torajirō Kuruma
Chieko Baisho Picture
Chieko Baisho as Sakura
Rumi Sakakibara Picture
Rumi Sakakibara as Hanako
1080p.Blu 720p.Blu
1.54 GB
1920*1080
Japanese
N/A
April 28, 1971
1 hr 32 min
P/S 0 / 0
847.6 MB
1280*720
Japanese
N/A
April 28, 1971
1 hr 32 min
P/S 0 / 0