Three Times

2005

Romance / Drama


Synopsis

Cast

Shu Qi Picture
Shu Qi as May / Courtesan / Jing
Chang Chen Picture
Chang Chen as Chen / Mr. Chang / Zhen
Su-jen Liao Picture
Su-jen Liao as Hostess / Madam / Jing's Mother
Mei Di Picture
Mei Di as May's Mother / Madam / Aunt
Chen Shi-Zheng Picture
Chen Shi-Zheng as Haruko / Ah Mei / Blue