The Tigress of Shaolin

1979

Action / Adventure / Comedy

The Tigress of Shaolin (1979) downloadWatch Now

Synopsis

Director

Cast

Kara Hui Picture
Kara Hui as Xiao Hong
Lau Ga-Yung Picture
Lau Ga-Yung as Ah San
Sham Chin-Bo Picture
Sham Chin-Bo as Little Rat
Huang Ha Picture
Huang Ha as Drunken Shrimp
Tong Kam-Tong Picture
Tong Kam-Tong as Meng Ping
1080p.WEB 720p.WEB
1.56 GB
1920*1080
English
N/A
September 14, 1979
1 hr 32 min
P/S 0 / 0
862.05 MB
1280*720
English
N/A
September 14, 1979
1 hr 32 min
P/S 0 / 0