The Door into Summer

2021

Science Fiction / Drama

Synopsis

Cast

Kento Yamazaki Picture
Kento Yamazaki as Soichiro Takakura
Kaya Kiyohara Picture
Kaya Kiyohara as Matsushita Riko
Naohito Fujiki Picture
Naohito Fujiki as [Humanoid robot]
Natsuna Watanabe Picture
Natsuna Watanabe as Shirashi Rin
Hidekazu Mashima Picture
Hidekazu Mashima as Matsushita Kazuhito