Summer Time Machine Blues

2005

Comedy / Science Fiction

Synopsis

Cast

Eita Nagayama Picture
Eita Nagayama as Takuma Komoto
Juri Ueno Picture
Juri Ueno as Haruka Shibata
Yoshiaki Yoza Picture
Yoshiaki Yoza as Masaru Niimi
Daijiro Kawaoka Picture
Daijiro Kawaoka as Shunsuke Koizumi
Munenori Nagano Picture
Munenori Nagano as Atsushi Soga