Secrets in the Hot Spring

2018

Comedy / Horror

Secrets in the Hot Spring (2018) downloadWatch Now

Synopsis

Director

Cast

Zhang Ting Hu Picture
Zhang Ting Hu as Qie Xiaogin
Hung Yan Siang Picture
Hung Yan Siang as Little Princess
He-Hsuan Lin Picture
He-Hsuan Lin as Lu Qun
Kuo Shu-yao Picture
Kuo Shu-yao as Little Suzuki
Mimi Chu Picture
Mimi Chu as Mao Xihua
1080p.WEB 720p.WEB
2 GB
1920*1080
Chinese
N/A
July 11, 2018
1 hr 49 min
P/S 0 / 0
995.42 MB
1280*720
Chinese
N/A
July 11, 2018
1 hr 49 min
P/S 0 / 0