My Own Swordsman

2011

Action / Comedy

My Own Swordsman (2011) downloadWatch Now

Synopsis

Director

Cast

Sha Yi Picture
Sha Yi as Bai Zhantang
Yu Entai Picture
Yu Entai as Lü Xiucai (voice)
Ni Hongjie Picture
Ni Hongjie as Zhu Wushuang, The Constable (voice)
Jiang Chao Picture
Jiang Chao as Li Dazui, The Cook (voice)
Yao Chen Picture
Yao Chen as Guo Furong (voice)
1080p.Blu 720p.Blu
1.78 GB
1920*1080
Chinese
N/A
January 26, 2011
1 hr 37 min
P/S 0 / 1
889.31 MB
1280*720
Chinese
N/A
January 26, 2011
1 hr 37 min
P/S 2 / 1