Maixabel

2021

Drama

Synopsis

Cast

Blanca Portillo Picture
Blanca Portillo as Maixabel Lasa
Luis Tosar Picture
Luis Tosar as Ibon Etxezarreta
Urko Olazabal Picture
Urko Olazabal as Luis Carrasco
María Cerezuela Picture
María Cerezuela as María Jáuregui
Tamara Canosa Picture
Tamara Canosa as Esther