Listen Before You Sing

2021

Drama / Music

Listen Before You Sing (2021) downloadWatch Now

Synopsis

Cast

Umin Boya Picture
Umin Boya as Bukut
Ella Chen Picture
Ella Chen as Yun Fen Huang
Saya Chang Picture
Saya Chang as School Cooker
Man-Sheng Tu Picture
Man-Sheng Tu as Principal Lu
Yi-Fan Hsu Picture
Yi-Fan Hsu as Baisu
1080p.Blu 720p.Blu
2.09 GB
1920*1080
Chinese
N/A
April 16, 2021
1 hr 53 min
P/S 0 / 0
1.02 GB
1280*720
Chinese
N/A
April 16, 2021
1 hr 53 min
P/S 0 / 0