Tenchu!

1969

History / Action / Drama

Tenchu! (1969) downloadWatch Now

Synopsis

Director

Cast

Shintarō Katsu Picture
Shintarō Katsu as Izo Okada
Tatsuya Nakadai Picture
Tatsuya Nakadai as Hampeita Takechi
Yûjirô Ishihara Picture
Yûjirô Ishihara as Ryoma Sakamoto
Yukio Mishima Picture
Yukio Mishima as Shimbei Tanaka
Mitsuko Baisho Picture
Mitsuko Baisho as Onimo
1080p.Blu 720p.Blu
2.33 GB
1920*1080
Japanese
N/A
August 09, 1969
2 hr 20 min
P/S 0 / 0
1.26 GB
1280*720
Japanese
N/A
August 09, 1969
2 hr 20 min
P/S 0 / 0