Hanada Shonenshi the Movie: Spirits and the Secret Tunnel

2006

Mystery / Comedy / Family

Hanada Shonenshi the Movie: Spirits and the Secret Tunnel (2006) downloadWatch Now

Synopsis

Director

Cast

Kenta Suga Picture
Kenta Suga as Ichiro Hanada
Ryoko Shinohara Picture
Ryoko Shinohara as Toshie Hanada
Masahiko Nishimura Picture
Masahiko Nishimura as Daijiro Hanada
Masako Motai Picture
Masako Motai as Granny Yoshikawa
Nozomi Ando Picture
Nozomi Ando as Seiko Katori
1080p.WEB 720p.WEB
2.06 GB
1920*1080
Japanese
N/A
August 19, 2006
2 hr 3 min
P/S 0 / 0
1.11 GB
1280*720
Japanese
N/A
August 19, 2006
2 hr 3 min
P/S 0 / 0