Bệnh Viện Ma

2016

Comedy / Horror

Bệnh Viện Ma (2016) downloadWatch Now

Synopsis

Cast

Trấn Thành Picture
Trấn Thành as Thành
Hari Won Picture
Hari Won as Hằng
Tiến Luật Picture
Tiến Luật as Lễ Tân
Thu Trang Picture
Thu Trang as Y Tá
1080p.WEB 720p.WEB
1.74 GB
1920*1080
Vietnamese
N/A
March 04, 2016
1 hr 28 min
P/S 38 / 18
958.36 MB
1280*720
Vietnamese
N/A
March 04, 2016
1 hr 28 min
P/S 38 / 21