Blue Rain Osaka

1983

Drama

Blue Rain Osaka (1983) downloadWatch Now

Synopsis

Cast

Kiriko Shimizu Picture
Kiriko Shimizu as Machiko Uzaki
Saeko Kuga Picture
Saeko Kuga as Satsuki Tsumura
Kazuyo Ezaki Picture
Kazuyo Ezaki as Miyuki
Akira Hanagami Picture
Akira Hanagami as Yorino
Osamu Egami Picture
Osamu Egami as Yƻji Egami
1080p.WEB 720p.WEB
1.31 GB
1920*1080
Japanese
N/A
July 08, 1983
1 hr 19 min
P/S 0 / 0
723.16 MB
1280*720
Japanese
N/A
July 08, 1983
1 hr 19 min
P/S 0 / 0