Baragaki: Unbroken Samurai

2021

History / Drama / Action

Baragaki: Unbroken Samurai (2021) downloadWatch Now

Synopsis

Cast

Junichi Okada Picture
Junichi Okada as Toshizo Hijikata
Ko Shibasaki Picture
Ko Shibasaki as Oyuki
Ryohei Suzuki Picture
Ryohei Suzuki as Isami Kondo
Ryosuke Yamada Picture
Ryosuke Yamada as Soji Okita
Hideaki Ito Picture
Hideaki Ito as Kamo Serizawa
1080p.Blu 720p.Blu
2.73 GB
1920*1080
Japanese
N/A
October 15, 2021
2 hr 28 min
P/S 0 / 0
1.33 GB
1280*720
Japanese
N/A
October 15, 2021
2 hr 28 min
P/S 0 / 0